Economie en organisatie

Visie

Wie voor 'Economie & Organisatie' kiest, heeft interesse in hoe bedrijven werken, wat je met geld allemaal kan doen, hoe je dingen kan verkopen, hoe reclame werkt, hoe je een groot evenement organiseert.

In 'Economie & Organisatie' onderzoek de rol van economie in de maatschappij. Je bekijkt dit op een kritische manier vanuit het standpunt van de klant, de bedrijven en de overheid. Er is veel aandacht voor communicatie, waarbij we kijken hoe de rol en de vragen van de klant is veranderd doorheen de jaren, wat het belang is van technologie en digitalisering.
We kijken niet alleen naar de commerciële kant want ook ecologie en duurzaamheid zijn belangrijk.

Wat is de invloed op de economie als klanten kiezen voor buitenlandse producten? Zullen in de toekomst winkels enkel online bestaan en alles aan huis leveren? Wat gebeurt er allemaal met een product voor jij het in huis hebt? Hoe kan je een eigen bedrijf opstarten?

Leerlingenprofiel

Je bent uiteraard geïnteresseerd in economie en handel. Tevens heb je praktisch wiskundig inzicht. Economie draait om cijfers, markttendensen en statistieken. Aanleg voor talen is eveneens belangrijk. Economie is een mondiaal gebeuren.

Overgang

Samen met je ouders en leerkrachten kan je op het einde van dit tweede jaar een verantwoorde keuze maken voor het vervolg van je studies. Er zijn geen beperkingen, vermits slagen in het tweede jaar economie en organisatie je nog steeds in iedere richting van het derde jaar kan starten. Binnen onze school is de richting 'Economische Wetenschappen' de meest aansluitende vervolgrichting.

Lessentabel

2de jaar
Aardrijkskunde
1
Burgerschap
1
Economische en financiële competenties
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Leren, plannen en studeren
2
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
1
Nederlands
4
Techniek
2
Wiskunde
4
Richtingspecifieke vakken
Economie en organisatie
3
Engels
1
Frans
1
TOTAAL
32