Talent-wijs

Visie

In het eerste jaar van de eerste graad krijg je een basisvorming en kan je via het vak 'talentontwikkeling' ontdekken welke je interesses zijn. Samen met je leerkrachten en je ouders kan je dan een ideale keuze maken welke studierichting je in het tweede jaar wil volgen.

Je leerkrachten engageren zich om de overstap van de lagere school naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen en beloven je te helpen waar nodig.

Samen bereiden we in het eerste jaar een mooie studietoekomst voor!

Overgang

Na dit eerste jaar A-stroom kan je naar om het even welke richting in het tweede jaar van de A-stroom.

Lessentabel

1ste jaar
Aardrijkskunde
2
Burgerschap
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
1
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Plastische opvoeding
1
Talentontwikkeling Informatica
1
Talentontwikkeling Ondernemerschap & Marketing
1
Talentontwikkeling Welzijn en Verzorging
1
Talentontwikkeling Wetenschappen
1
Techniek
2
Wiskunde
5
TOTAAL
32