Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Visie

Door de toenemende vergrijzing en het feit dat mensen steeds ouder worden, is werken in de zorg het beroep van de toekomst. Assistenten in de woon en zorg zijn empathisch, zorgend en betrokken. In ruil krijgen zij heel wat waardering terug. Je leert zowel mensen in rusthuizen verzorgen als mensen te begeleiden/helpen die nog thuiswonen. De hulpverlening wordt afgestemd op de specifieke noden van ieder individu. De zorg is er op gericht om de mate van zelfstandig kunnen functioneren, van de zorgbehoevende, zo hoog mogelijk te houden.

Leerlingenprofiel

Deze studierichting wil mensen aantrekken die begaan zijn met de zorg voor de medemens. Van jou wordt verwacht dat je een open en opgewekt karakter hebt en blijk geeft van inzet en verantwoordelijkheidsgevoel.
Hulpverlening aan de totale mens staat centraal in de opleiding. Dit vraagt een groot empathisch vermogen.

Overgang

Na de derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn kan je tewerkgesteld worden in bejaardentehuizen, op een revalidatie- of geriatrische afdeling van een ziekenhuis of ga je mensen thuis verzorgen/helpen.
Of je ook doorstromen naar een specialisatiejaar Verzorgende/Zorgkundige.