Binnenschrijnwerk en interieur

Visie

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van interieurelementen, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk en houtbouwsystemen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Je maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen. Centraal hierbij staat de duurzaamheid. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze.
De ervaringen op de werkvloer via stages (of een andere vorm van werkplekleren) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component.
Je leert je werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.

Leerlingenprofiel

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad de richting Hout.
Je kan:
  • de veiligheidsvoorschriften opvolgen;
  • vlot de basishandelingen van het werken met hout uitvoeren;
  • planmatig en zorgvuldig werken.

Overgang

Na het beëindigen van de 3de graad Binnenschrijnwerk en interieur kan je terecht als polyvalent productie-arbeider in een houtverwerkend bedrijf.
Je kan er ook voor opteren om verder te studeren in het 7e jaar Meubelmaker.