Kapper-stylist - DUAAL

Visie

Duaal leren is een opleidingsvorm die meer en meer zijn weg vindt in het voltijds secundair onderwijs.
Het opleidingstraject bestaat uit twee componenten:
Algemene vorming:
De algemene vorming krijg je op school. Deze kan bestaan uit: Project Algemene vakken, Engels, Lichamelijke Opvoeding en lessen Levensbeschouwing.
Beroepsgerichte vorming:
Deze vorming krijg je vooral op je reële werkplek. Ook op school wordt een deel van de beroepsgerichte vorming gegeven. Dit voornamelijk in functie van het bijwerken van competenties die je nog niet voldoende beheerst.
Het 7e specialisatiejaar Kapper-stylist - DUAAL wil je verder bekwamen in je kappersvaardigheden. Tijdens de wekelijkse 3 daagse stage leer je het reële werkveld verder kennen. En je wordt nog betaald ook! Als je het zevende jaar succesvol afsluit verkrijg je het diploma ‘Hoger Secundair Onderwijs’.

Leerlingenprofiel

Je wil je verder bekwamen, beschikt over de correcte arbeidsattitudes en je wil ook iets verdienen, dan is het 7e specialisatiejaar Kapper-stylist – DUAAL jouw ideale keuze.

Overgang

Na het volgen van dit zevende specialisatiejaar, ben je klaar om te gaan werken. Vermits je, na het met vrucht beëindigen van het 7e jaar, ook het diploma ‘Hoger Secundair Onderwijs’ behaalt, kan je er ook voor opteren in een aanverwante bacheloropleiding verder te studeren.