Lassen - Constructie

Visie

In de 3de graad Lassen-constructie krijg je in het algemeen gedeelte nog een zeer brede algemene vorming. In het specifieke deel specialiseer je je in allerlei lastechnieken en leer je constructies ontwerpen en tekenen. Kortom, je zal, via een concreet-praktisch leerproces, de realiteit van het beroep van lasser-constructeur aanleren. Hiervoor leer je aan de hand van (digitale) technisch informatie, te lassen constructies voorbereiden en uitvoeren. Belangrijk is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen.
Via o.a. stages leer je de realiteit van een bedrijf voor te lassen constructies kennen. Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Leerlingenprofiel

Je volgde in de tweede graad bij voorkeur de richting Mechanica. Je kan geconcentreerd werken en respecteert steeds alle veiligheidsvoorschriften. Je houdt ervan om constructies in metaal te maken.

Overgang

Je verwerft in de 3de graad Lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen. De nabijheid van de haven van Antwerpen maakt dat er na het beëindigen van de studies goed betaalde jobs zijn binnen o.m. de sector van de scheepsherstelling.
Je kan er ook voor opteren je nog verder te specialiseren via het 7e jaar Pijpfitter-fabriceur of via het 7e jaar Lasser-Monteerder Duaal.