Logistiek - DUAAL

Visie

Duaal leren is een opleidingsvorm die meer en meer zijn weg vindt in het voltijds secundair onderwijs.
Het opleidingstraject bestaat uit twee componenten:
Algemene vorming:
De algemene vorming krijg je op school. Deze kan bestaan uit: Project Algemene vakken, Engels, Lichamelijke Opvoeding en lessen Levensbeschouwing.
Beroepsgerichte vorming:
Deze vorming krijg je vooral op je reële werkplek. Ook op school wordt een deel van de beroepsgerichte vorming gegeven. Dit voornamelijk in functie van het bijwerken van competenties die je nog niet voldoende beheerst.
Leerlingen die de juiste arbeidsattitudes hebben kunnen via het duaal onderwijs kennis maken met het reële arbeidsveld. Tijdens de twee dagen op school worden de leerlingen via een geïndividualiseerd leertraject begeleid om integratie in het arbeidsveld tot een succes te maken.
Extra tof aan het duale onderwijs is, dat je er nog wordt voor betaald ook!

Leerlingenprofiel

Naast uiteraard interesse voor het gekozen studiegebied, beschik je over de juiste arbeidsattitudes. Je bent stipt, kan correct en respectvol communiceren en bent in staat verantwoordelijkheid op te nemen.

Overgang

Na het 6e jaar kan je gaan werken, maar indien je ervoor opteert om verder te studeren in het 7e specialisatiejaar Logistiek assistent magazijn – duaal, dan behaal je na het succesvol beëindigen van dit jaar het diploma ‘Hoger Secundair Onderwijs’.