Verzorgende / Zorgkundige

Visie

Na het 6e jaar Assistentie in wonen, zorg en welzijn kan je nog het 7de specialisatiejaar Verzorgende / Zorgkundige volgen. In dit jaar ga je je verder bekwamen doe je meer kennis en vaardigheden op rond het werken met oudere zorgvragers. Je leert werken met zorgvragers in eenvoudige en complexe zorgsituaties. Deze situaties komen voor in zowel residentiële situaties als thuissituaties. Je kan na je studies ook terecht als zorgkundige in een team onder begeleiding van een maatschappelijk werker of een verpleegkundige.

Leerlingenprofiel

Je hebt al een vooropleiding binnen dit studiegebied, maar wil je nog verder bekwamen. Of je wil, door het met vrucht beëindigen van het 7e specialisatiejaar, het diploma ‘Hoger Secundair Onderwijs’ behalen om dan verder gaan studeren in het hoger onderwijs.

Overgang

Na het volgen van dit zevende specialisatiejaar, ben je klaar om te gaan werken. Vermits je, na het met vrucht beëindigen van het 7e jaar, ook het diploma ‘Hoger Secundair Onderwijs’ behaalt, kan je er ook voor opteren in een aanverwante bacheloropleiding verder te studeren.