Zorg en welzijn

Visie

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met/zorgen voor kinderen en volwassenen.
Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn:
  • is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;
  • is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;
  • is geïnteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens;
  • wil graag anderen helpen;
  • wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;
  • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;
  • is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen.

Overgang

Zorg en welzijn uit de tweede graad bereidt je voor op de volgende studierichtingen in de derde graad:
  • Assistentie in wonen, zorg en welzijn
  • Verzorging
De richting Zorg en welzijn is te volgen binnen het Atheneum Schoten-Schilde.

Lessentabel

3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Burgerschap
1
1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie
1
1
Economische en financiële competenties
1
1
Engels
2
2
Geschiedenis
1
1
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
1
1
STEM - Wetenschappen - Wiskunde
3
3
Richtingspecifieke vakken
Zorg en Welzijn
17
17
TOTAAL
32
32