Industiële Elektriciteit

Visie

Je leert om in het kader van industriële elektrotechnische installaties:
  • onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving;
  • installatie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming en verlichting;
  • communicatie- en domotica oplossingen te zoeken.
Je werkt aan realisaties in verband met de toepassingen van industriële sturings- en automatiseringstechnieken.
Je zal via een concreet-praktisch leerproces de realiteit van het beroep aanleren. Bij je realisaties hou je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Via de stages maak je kennis met de cultuur van een bedrijf.
Je komt in contact met industriële apparatuur, op school of in de werkplaats van de stageplaats.

Leerlingenprofiel

Uiteraard heb je reeds een vooropleiding gevolgd binnen dit studiegebied en uiteraard wil je je nog verder specialiseren alvorens te gaan werken. Of je wil, door het met vrucht beëindigen van het 7e specialisatiejaar, het diploma ‘Hoger Secundair Onderwijs’ behalen om dan verder te gaan studeren in het hoger onderwijs.

Overgang

Na het volgen van dit zevende specialisatiejaar, ben je klaar om te gaan werken. Vermits je, na het met vrucht beëindigen van het 7e jaar, ook het diploma ‘Hoger Secundair Onderwijs’ behaalt, kan je er ook voor opteren in een aanverwante bacheloropleiding verder te studeren.

Lessentabel

7de jaar
Engels
2
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
STEM / MAVO
6
Richtingspecifieke vakken
Elektriciteit
12
Lassen
2
Stage
8
TOTAAL
34

CONTACT

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

03 658 52 31

info@atheneumschoten.be

SCHOLENGROEP

Logo Invento

VOLG ONS

Logo Smartschool Logo Uurrooster Logo Quickstage Logo Facebook Logo Instagram

ONZE STERKE PARTNERS

Atheneum Schilde

GO!

Xplore