Informatie- en communicatiewetenschappen

Visie

De studierichting Informatie- en Communicatiewetenschappen is nieuw binnen de doorstroom finaliteit. Naast de stam van algemeen vormende vakken krijg je ook een grondige informaticavorming.
Binnen het specifieke deel informatica maak je uitgebreid kennis met computersystemen (hardware en software) en netwerken. Je ontpopt jezelf tot een heuse IT-specialist en een bekwame netwerkbeheerder die onder meer via programmeren de installatie en het gebruik van software automatiseert. Dit alles stelt je in staat om zonder problemen informaticastudies aan te vatten in het hoger onderwijs.

Leerlingenprofiel

Deze studierichting is aangewezen als je een bijzondere aanleg en interesse hebt voor toegepaste informatica, computer- en netwerktechnologie en logica. Bovendien beschik je over een goede wiskundige basis, heb je ervaring met analytisch denken en kun je zowel zelfstandig als in team werken.

Overgang

Na deze opleiding studeer je verder op academisch niveau of op het niveau van een professionele bachelor. Alhoewel je niet gelimiteerd bent in je studiekeuze, zijn informaticastudies het meest aansluitend aan je studies in het secundair onderwijs.