Inschrijvingen

*** NIEUW: U kunt uw zoon/dochter nu online aanmelden via deze link. Na aanmelding verwerken wij uw gegevens. Wij nemen nadien telefonisch contact met u op om de inschrijving definitief te maken. ***

Wanneer kan ik mijn zoon of dochter inschrijven?

De omzendbrief SO/2012/01 betreffende het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs bepaalt dat de school in het 1eerste leerjaar van de eerste graad een voorrangsperiode mag voorzien voor de inschrijving van leerlingen die behoren tot een voorrangsgroep.
Voor onze school gelden volgende voorrangsgroepen:

  • broers of zussen van leerlingen van het Atheneum Schoten;
  • kinderen van personeel.

De voorrangsgroepen kunnen inschrijven vanaf de eerste dag van februari.
De inschrijving voor het 1ste leerjaar van de eerste graad start de eerste schooldag van maart.
De inschrijvingen voor de andere leerjaren starten op maandag 20 april 2020
Indien u wil inschrijven, kan u telefonisch een afspraak maken op het nummer 03/ 658 52 31 . Wij maken dan graag tijd voor u.

Inschrijven zonder afspraak kan tijdens de zomervakantie:

  • Van 1 juli 2020 tot en met 3 juli 2020 van 10.00 u. tot 15.30 u.
  • Van 25 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020 van 10.00 u. tot 15.30 u.

Hoe verloopt de inschrijving?

Bespaar tijd bij de inschrijving en bezorg onze school nu al de nodige gegevens.

Naast het overlopen of invullen van de gegevens, maken we veel tijd vrij om te praten over uw zoon of dochter voor wie u een inschrijving vraagt: waarin is hij of zij sterk? Wat moeten wij over hem of haar weten? Wat zijn aandachtspunten? Er is tijd om nog heel wat vragen van u of van de toekomstige leerling te beantwoorden.

Wat de administratie betreft moeten we uiteindelijk in het bezit zijn van fotokopieën van een aantal documenten. Een aantal van die documenten zal u nog niet hebben op de dag van de inschrijving.

U kan al fotokopieën meebrengen van deze documenten op de inschrijvingsdag. Maar u krijgt in ieder geval een herinneringslijstje mee van wat wij nog van u moeten ontvangen.

  • De identiteitskaart van de leerling
  • Het meest recente rapport
  • BASO-fiche (indien reeds meegegeven)
  • Eventueel: belangrijke medische attesten

FAQ’s – veelgestelde vragen over de inschrijving.

Wat moet ik invullen bij voornaam? De eerste naam, alle namen of de roepnaam?

U moet alle voornamen van uw zoon of dochter invullen, in de juiste officiële schrijfwijze.

Welk adres moet ik ingeven?

Het adres waarop uw zoon of dochter gedomicilieerd is. Er is ruimte voor een apart adres van bv. vader en moeder.

Wat als ik fouten gemaakt heb of nog niet alle gegevens heb doorgezonden? Wat als wij nog twijfelen over de keuze van richting?

Dat is geen probleem. Bij de inschrijving op school worden de ingebrachte gegevens weer opgeroepen en overlopen. U heeft dan alle gelegenheid om de gegevens te laten verbeteren en/ of aan te vullen.

Moeten de gegevens van beide ouders worden meegedeeld?

Alle houders van de ouderlijke macht hebben recht op alle informatie van de school en de school heeft dus ook de contactgegevens van hen nodig. Als een ouder onbekend of overleden is, als er slechts één houder van het ouderlijk gezag is, als een ouder uit de ouderlijke macht ontzet is of als één ouder exclusief het ouderlijk gezag uitoefent, dan dient hiervan een bewijs te worden binnengebracht, in het laatste geval een kopie van het desbetreffende vonnis.

Moeten beide ouders aanwezig zijn bij de inschrijving?

Nee, één ouder is genoeg. De school zal veronderstellen dat de andere ouder instemt met de inschrijving van uw zoon of dochter op onze school. Maar als de school ernstig twijfelt aan de instemming van de ontbrekende ouder, kan de school eisen dat beide ouders uitdrukkelijk de inschrijving vragen.

Wat is een BASO-fiche? Wat moeten we doen als onze basisschool die (nog) niet heeft gegeven?

De BASO-fiche is een document waarop de basisschool gegevens meldt ten behoeve van de secundaire school: het gaat hier over gegevens over de zorg voor de leerlingen, belangstelling en mogelijkheden. Op die manier wil men bijdragen tot de continuïteit bij de overgang naar het secundair. De meeste basisscholen uit onze regio werken met een dergelijke fiche, maar de kans is groot dat die fiche pas laat op het schooljaar aan de ouders wordt gegeven. U kan ze ons bezorgen op het einde van juni, de dag waarop alle ontbrekende documenten kunnen worden binnengebracht.