Atheneum Schoten in zeven vragen

 1. Wat is het Atheneum Schoten?
  Het Atheneum Schoten is een plaats waar jongeren van diverse culturen elkaar ontmoeten. In die zin is het Atheneum Schoten een afspiegeling van de samenleving in grootsteden en in het toekomstige Vlaanderen.Onze school zet de leerling centraal en streeft voor iedere leerling de optimale studieresultaten na.

 2. Wat is het studieaanbod van het Atheneum Schoten?
  Het Atheneum Schoten biedt een brede waaier van studierichtingen aan binnen zowel het ASO, TSO als het BSO. De brede eerste graad sluit aan op alle mogelijke latere studierichtingen. Onder de knop ‘studieaanbod’ kan een uitgebreid overzicht worden teruggevonden.

 3. Brengt de multiculturele samenstelling van de leerlingenpopulatie extra uitdagingen met zich mee?
  Het Atheneum Schoten beschouwt het als zijn ultieme missie en opdracht om jongeren van diverse origine met elkaar te verbinden. Mensen zijn zeer verschillend, maar allen gelijkwaardig. De leerkrachten worden intern specifiek getraind om antwoorden te geven op de diverse noden van iedere individuele leerlingen. Respect en waardering voor de individuele integriteit staat hier centraal.

 4. Wat doet het Atheneum Schoten dan anders dan andere scholen? Wat maakt het Atheneum Schoten bijzonder? Wat zijn haar plussen?
  Het Atheneum Schoten zet sterk in op verbinden. Een streven naar wederzijds respect en begrip zit in het DNA van de school. Het Atheneum Schoten stelt iedere leerling centraal en als eigenaar van zijn leerproces. Een intense coaching wordt mogelijk dankzij de zogenaamde clusterwerking. De clusterwerking volgt het principe dat leerlingen met een zo beperkt mogelijk aantal leerkrachten in aanraking komen. Dit maakt dat de band tussen leerling en leerkracht intens wordt en de begeleiding optimaal. De clusterleerkrachten vergaderen wekelijks en bespreken hoe zij jou nog beter kunnen coachen bij je leertraject.

 5. Zijn correcte attitudes belangrijk op het Atheneum Schoten?
  Een grote school (+500 leerlingen) kent uiteraard wel eens orde en attitudeproblemen. Correcte attitudes zijn essentieel om een succesvol studietraject te doorlopen, maar ook om succesvol te zijn in verdere studies of arbeidsmarkt. Om je te helpen de juiste attitudes te verwerven, beschikt het Atheneum Schoten over attitudecoaches. Deze collega's, specialisten binnen hun domein, professionaliseren de leerkrachten om een klimaat van verbindend positivisme te creëren. Inzetten op de noden met extra professionalisering, een extra plus! Tevens gaan zij in dialoog met de leerlingen ten einde hen te helpen de juiste studie- en levenshouding te vinden

 6. Hoe gaat het Atheneum Schoten om met jongeren wiens thuistaal de schooltaal niet is?
  Een goede kennis van het Nederlands is een determinerende factor voor school- en maatschappelijk succes. De leerkrachten worden dan ook intern geprofessionaliseerd door een doctor gespecialiseerd in taalverwerving. Nog een plus!

 7. Is er hulp voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
  Atheneum Schoten wil elke leerling de mogelijkheid bieden om het beste uit zichzelf en uit zijn opleiding te halen. Daarom kunnen voortaan alle leerlingen kiezen voor studieondersteuning in de ondersteuningsklas en/of voor bijles.
  Wat?
  Tijdens de bijles wordt er met een vakleerkracht gericht gewerkt aan leerstof en vakinhouden die minder goed gekend zijn. In de ondersteuningsklas zijn leerlingen welkom om te studeren, om te werken aan extra oefeningen, huistaken, GIP of groepswerken, of om hulp te vragen rond leren leren/leren plannen. Een leerkracht zal de leerlingen actief begeleiden. Er staan enkele computers ter beschikking; ook het gebruik van een eigen laptop is mogelijk.
  Voor wie?
  Iedere leerling is op vrijwillige basis welkom voor de bijles of ondersteuningsklas. De leerkrachten bespreken graag met jou aan welke taken je gericht kunt werken. In sommige gevallen beslist de klassenraad of een leerling bijles of studie-ondersteuning nodig heeft. In dat geval wordt dit persoonlijk besproken met de desbetreffende leerling.
  Wanneer?
  Er wordt wekelijks bijles gegeven voor diverse vakken. Je kunt ook steeds je eigen vakleerkracht vragen om extra ondersteuning. Daarnaast kun je werken in de ondersteuningsklas.
  Dit alles is gratis een enorme plus! Voor Atheneum Schoten is de democratisering van het onderwijs belangrijk, vermits onderwijs bij uitstek een middel is om op te klimmen op de sociale ladder.
  Vragen? Neem dan contact op met het leerlingensecretariaat.