Leerlingenraad

Leerlingen hebben recht op inspraak. De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken.
Wat is het doel van de leerlingenraad?
  • Het verhogen van de leerlingparticipatie: leerlingen worden actief betrokken bij het schoolbeleid.
  • Het bevorderen van de goede sfeer op school.
Image