Leerlingenraad

Leerlingen hebben recht op inspraak. De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken.

Doel van de leerlingenraad?

 • Het verhogen van de leerlingparticipatie: leerlingen worden actief betrokken bij het schoolbeleid.
 • Het bevorderen van de goede sfeer op school.

Taken van de leerlingenraad.

 • Het bevorderen van het overleg tussen leerlingen, leerkrachten en directie;
 • Het kenbaar maken van problemen en noden;
 • Het uitwerken van voorstellen om het welbevinden te verhogen;
 • Meewerken aan activiteiten en acties.

Samenstelling

 • Eén democratisch verkozen leerling uit elke klas;
 • De directeur;
 • Eén leerlingbegeleider;
 • De kwaliteitsmanager.

Frequentie van vergaderen

 • 1 keer per maand tijdens de middagpauze.
 • Een officiële uitnodiging wordt via smartschool verstuurd door de kwaliteitsmanager.