Kapper-stylist - Duaal


Visie

Het opleidingstraject duaal bestaat uit twee componenten: een algemene vorming (het schoolcomponent) en een beroepsgerichte vorming (het werkcomponent).
De beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je reële werkplek. Ook op school wordt een deel van de beroepsgerichte vorming gegeven. Dit is voornamelijk in functie van het bijwerken van competenties die je nog niet voldoende beheerst. Tijdens de twee dagen op school worden de leerlingen via een geïndividualiseerd leertraject begeleid om integratie in het arbeidsveld tot een succes te maken. De andere drie dagen draai je mee op het werkveld.
Extra tof aan het duale onderwijs is, dat je er ook nog voor betaald wordt.

In het beroepsgerichte deel van de opleiding kapper-stylist duaal leer je actuele trends en nieuwe technieken te herkennen, deze om te zetten naar de praktijk rekening houdend met de wensen en de persoonlijkheid van de klant. Je leert alle aspecten van het kapsel als totaalbeeld uit te werken.

Leerlingenprofiel

Je wil je verder bekwamen, beschikt over de correcte arbeidsattitudes en je wil ook iets verdienen, dan is het 7e specialisatiejaar Kapper-stylist – DUAAL jouw ideale keuze.

Overgang

Na het volgen van dit zevende specialisatiejaar, ben je klaar om te gaan werken. Vermits je, na het met vrucht beëindigen van het 7e jaar, ook het diploma ‘Hoger Secundair Onderwijs’ behaalt, kan je er ook voor opteren in een aanverwante bacheloropleiding verder te studeren.

Lessentabel

7de jaar
Frans
2
Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
PAV
4
Richtingspecifieke vakken
PV/TV Haarzorg
4
TOTAAL
14

ATHENEUM Schoten

dé school met vele plussen

Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

(03)658 52 31

info@atheneumschoten.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

UURROOSTER

Logo Untis